Forum NASZA RZECZPOSPOLITA Strona Główna NASZA RZECZPOSPOLITA
Rozmowy o Polsce - FORUM PATRIOTYCZNE
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Kodeks Karny 1932 r.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum NASZA RZECZPOSPOLITA Strona Główna -> PRAWO
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
naszapolska
AdministratorDołączył: 18 Cze 2009
Posty: 5
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:58, 18 Cze 2009    Temat postu: Kodeks Karny 1932 r.

Dz.U.32.60.571
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 11 lipca 1932 r.
Kodeks karny.
(Dz. U. z dnia 15 lipca 1932 r.)
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 165)
postanawiam co następuje:
CZĘŚĆ OGÓLNA.
Rozdział I.
Zakres mocy obowiązującej ustawy karnej.
Art. 1. Odpowiedzialności karnej ulega ten, kto dopuszcza się czynu, zabronionego pod groźbą kary
przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Art. 2. § 1. Jeżeli w czasie wyrokowania obowiązuje ustawa inna, niż w czasie popełnienia przestępstwa,
wówczas stosuje się ustawę nową; jednakże należy zastosować ustawę dawną, jeżeli jest względniejsza dla
sprawcy.
§ 2. Kara już wymierzona, lecz jeszcze nie wykonana, nie ulega wykonaniu, jeżeli według nowej ustawy
czyn, objęty wyrokiem, nie jest przestępstwem.
§ 3. Ustawę, wydaną z powodu wyjątkowych stosunków faktycznych, stosuje się do czynów
popełnionych w czasie jej mocy obowiązującej, choćby nawet straciła moc z powodu zmiany tych stosunków.
§ 4. Środki zabezpieczające stosuje się według przepisów nowej ustawy.
Art. 3. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do wszystkich osób, które popełniły przestępstwo na
obszarze Państwa Polskiego albo na polskim statku wodnym lub powietrznym. Za obszar Państwa uważa się
również wody wewnętrzne i przybrzeżne oraz powietrze nad tym obszarem.
§ 2. Przestępstwo uważa się za popełnione na obszarze Państwa Polskiego, na polskim statku wodnym
lub powietrznym, gdy sprawca na nim dopuścił się przestępnego działania lub zaniechania, albo gdy tam
skutek przestępny nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.
Art. 4. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do obywateli polskich, którzy popełnili przestępstwo
zagranicą.
§ 2. Ustawę karną polską stosuje się również do cudzoziemców, którzy w chwili popełnienia
przestępstwa zagranicą byli obywatelami Państwa Polskiego; stosuje się ją także do tych, którzy po
popełnieniu przestępstwa zagranicą uzyskali obywatelstwo polskie.
Art. 5. Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemców, którzy popełnili zagranicą przestępstwo,
skierowane przeciw dobru lub interesom Państwa Polskiego, obywatela polskiego albo polskiej osoby
prawnej.
Art. 6. § 1. Warunkiem odpowiedzialności karnej za czyn, popełniony zagranicą, jest uznanie tego czynu
za przestępstwo przez ustawę obowiązującą w miejscu popełnienia.
§ 2. Jeżeli zachodzą różnice między temi dwiema ustawami, sędzia, stosując ustawę polską, może
uwzględnić różnicę na korzyść oskarżonego.
§ 3. Środki zabezpieczające sąd polski stosuje niezależnie od ustaw miejsca popełnienia przestępstwa.
Art. 7. Przepisu art. 6 nie stosuje się:
a) do urzędników, którzy, pełniąc służbę zagranicą, popełnili tam przestępstwo;
b) do osób, które popełniły przestępstwo w miejscu nie podlegającem żadnej władzy państwowej.
1Art. 8. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa i od obywatelstwa
sprawcy, ustawę karną polską stosuje się do osób, które popełniły zagranicą przestępstwa następujące:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Państwa Polskiego;
b) przestępstwo przeciwko urzędom lub urzędnikom Państwa Polskiego;
c) fałszywe zeznania, złożone wobec urzędu Państwa Polskiego.
Art. 9. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną
polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie
popełnienia przez nich zagranicą następujących przestępstw:
a) rozbójnictwa morskiego;
b) fałszowania pieniędzy, publicznych papierów wartościowych lub biletów bankowych;
c) handlu niewolnikami;
d) handlu kobietami lub dziećmi;
e) użycia środka zdolnego do wywołania niebezpieczeństwa powszechnego w zamiarze wywołania
takiego niebezpieczeństwa;
f) handlu środkami odurzającemi;
g) handlu wydawnictwami pornograficznemi;
h) innego przestępstwa, przewidzianego w umowach międzynarodowych, zawartych przez Państwo
Polskie.
Art. 10. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił zagranicą przestępstwo,
nie wymienione w art. 5, 8 i 9, jeżeli sprawca znajduje się na obszarze Państwa Polskiego i jeżeli nie
postanowiono go wydać, a zachodzą warunki z art. 6 lub 7.
§ 2. Ściganie odbywa się na zarządzenie Ministra Sprawiedliwości.
Art. 11. § 1. W razie skazania w Państwie Polskiem osoby, ukaranej za ten czyn zagranicą, sąd zaliczy
na poczet kary, według swego uznania, karę odbytą zagranicą.
§ 2. Z powodu przestępstwa, osądzonego zagranicą, sąd polski może, niezależnie od ustaw miejsca
popełnienia przestępstwa, zastosować środki zabezpieczające oraz wydać orzeczenie co do utraty praw
tytułem środka zabezpieczającego.
Rozdział II.
Zasady odpowiedzialności.
Art. 12. Przestępstwa, zagrożone karą śmierci lub więzienia powyżej lat 5, są zbrodniami, zagrożone zaś
karami zasadniczemi więzienia do lat 5, aresztu powyżej 3 miesięcy lub grzywny powyżej 3.000 złotych - są
występkami.
Art. 13. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli
ustawa wyraźnie tak stanowi.
Art. 14. § 1. Przestępstwo umyślne zachodzi nie tylko wtedy, gdy sprawca chce je popełnić, ale także
gdy możliwość skutku przestępnego lub przestępności działania przewiduje i na to się godzi.
§ 2. Przestępstwo nieumyślne zachodzi zarówno wtedy, gdy sprawca możliwość skutku przestępnego
przewiduje, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że go uniknie, jak i wtedy, gdy skutku przestępnego lub
przestępności działania sprawca nie przewiduje, choć może lub powinien przewidzieć.
Art. 15. § 1. Okoliczności, od których zależy wyższa karalność, uwzględnia się tylko wówczas, gdy
sprawca o nich wiedział albo powinien był wiedzieć.
§ 2. Następstwa czynu, od których zależy wyższa karalność, uwzględnia się tylko wówczas, gdy sprawca
je przewidywał albo powinien był przewidzieć.
Art. 16. Okoliczności, wpływające na karalność czynu, uwzględnia się tylko co do tej osoby, której
dotyczą.
Art. 17. § 1. Nie podlega karze, kto w chwili czynu, z powodu niedorozwoju psychicznego, choroby
psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznej, nie mógł rozpoznać znaczenia czynu lub
pokierować swem postępowaniem.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do przypadku, gdy sprawca wprawił się umyślnie w stan zakłócenia
czynności psychicznej poto, by dokonać przestępstwa.
2Art. 18. § 1. Jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub
kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ograniczenie zdolności jest skutkiem odurzenia wynikającego z
winy sprawcy.
Art. 19. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu pod wpływem przymusu fizycznego,
któremu nie mógł się oprzeć.
Art. 20. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu pod wpływem błędu co do okoliczności
należącej do istoty czynu, z wyjątkiem, gdy chodzi o występek nieumyślny, a błąd był wynikiem nieostrożności
lub niedbalstwa.
§ 2. Sąd może uwzględnić usprawiedliwioną nieświadomość bezprawności czynu, jako podstawę do
nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Art. 21. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni
bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie
kary, a nawet od kary uwolnić.
Art. 22. § 1. Nie podlega karze, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa
grożącego dobru własnemu lub cudzemu, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć.
§ 2. Nie działa w stanie wyższej konieczności, kto ma szczególny obowiązek narażenia się na
niebezpieczeństwo.
§ 3. Dobro poświęcone nie może przedstawiać wartości oczywiście większej, niż dobro chronione.
§ 4. W razie przekroczenia granic wyższej konieczności sąd może zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary.
Rozdział III.
Usiłowanie.
Art. 23. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przestępstwa przedsiębierze
działanie, skierowane bezpośrednio ku urzeczywistnieniu tego zamiaru, lecz zamierzonego przestępstwa nie
dokonywa.
§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, kiedy sprawca nie wiedział, że dokonanie jest niemożliwe ze
względu na brak przedmiotu, nadającego się do dokonania na nim zamierzonego przestępstwa, lub ze
względu na użycie środka, nie nadającego się do wywołania zamierzonego skutku.
§ 3. Nie odpowiada za usiłowanie, kto tylko z powodu zabobonu lub ciemnoty wierzył w skuteczność
swego działania.
Art. 24. § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach, przewidzianych dla danego przestępstwa.
§ 2. W przypadkach, określonych w art. 23 § 2, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 25. Nie odpowiada za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od działania lub zapobiegł powstaniu
skutku przestępnego.
Rozdział IV.
Podżeganie i pomocnictwo.
Art. 26. Podżegania dopuszcza się, kto inną osobę nakłania do popełnienia przestępstwa.
orzeczenia sądów
Art. 27. Pomocnictwa dopuszcza się, kto do popełnienia przestępstwa udziela pomocy czynem lub
słowem.
Art. 28. Podżegacz i pomocnik ponoszą odpowiedzialność w granicach swego zamiaru, niezależnie od
odpowiedzialności osoby, która zamierzonego czynu dokonała lub miała dokonać.
3Art. 29. § 1. Jeżeli przestępstwa nie dokonano, podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usiłowanie
tego przestępstwa.
§ 2. Jeżeli przestępstwa nie usiłowano dokonać, podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usiłowanie,
sąd może jednak zastosować do nich nadzwyczajne złagodzenie kary lub ich od kary uwolnić.
Art. 30. § 1. Podżegacz ani pomocnik nie odpowiada, jeżeli zapobiegł skutkom swego działania.
§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary do podżegacza lub pomocnika, który starał
się zapobiec skutkom swego działania.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do tego, kto inną osobę nakłania do popełnienia przestępstwa w
celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego.
Rozdział V.
Zbieg przestępstw i przepisów ustawy.
Art. 31. § 1. W razie jednoczesnego skazania za kilka przestępstw na karę pozbawienia wolności, sąd
wymierza karę łączną, biorąc za podstawę kary, zosobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.
§ 2. Kara łączna nie może być niższą od najwyższej z kar, wymierzonych za poszczególne przestępstwa,
nie może przewyższyć sumy kar wymierzonych, nie może przekroczyć więcej niż o połowę najwyższego
ustawowego wymiaru za przestępstwo, zagrożone karą najsurowszą, i nie może przekroczyć najwyższego
ustawowego wymiaru, przewidzianego dla danego rodzaju kary.
§ 3. W razie skazania na karę więzienia i aresztu wymierza się łączną karę więzienia, przyczem 2 dni
więzienia odpowiadają 3 dniom aresztu, rok przyjmuje się za 12 miesięcy, miesiąc za 30 dni.
Art. 32. Te same zasady stosuje się w razie jednoczesnego skazania za kilka przestępstw na grzywnę.
Art. 33. § 1. W razie jednoczesnego skazania za kilka przestępstw na kary pozbawienia wolności i
grzywny, sąd wymierza, jako karę łączną, osobno karę pozbawienia wolności, osobno zaś karę grzywny.
§ 2. Obok kary śmierci nie wymierza się innej kary zasadniczej.
Art. 34. § 1. Kary dodatkowe i środki zabezpieczające stosuje się, choćby je orzeczono co do jednego
ze zbiegających się przestępstw.
§ 2. W razie jednoczesnego skazania za kilka przestępstw na kary dodatkowe utraty tego samego
rodzaju praw, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31.
Art. 35. Przepisy art. 31-34 stosuje się odpowiednio także w przypadku, gdy sprawca skazany został
kilkoma prawomocnemi wyrokami za przestępstwa popełnione przed wydaniem przez sąd pierwszej instancji
pierwszego z tych wyroków, niezależnie od tego, czy kara była wykonana.
Art. 36. Jeżeli czyn zagrożony karą podpada pod kilka przepisów ustawy karnej, sąd stosuje przepis
przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie stosowaniu kar dodatkowych lub środków
zabezpieczających, przewidzianych w innych przepisach.
Rozdział VI.
Kary zasadnicze.
Art. 37. Zasadniczemi karami są:
a) kara śmierci;
b) więzienie;
c) areszt;
d) grzywna.
Art. 38. Karę śmierci wykonywa się przez powieszenie.
Art. 39. § 1. Kara więzienia trwa najmniej 6 miesięcy, najwyżej lat 15, jeżeli ustawa nie przewiduje
więzienia dożywotniego.
§ 2. Więzień ma obowiązek pracy według wskazań zarządu zakładu karnego. Można go używać do
pracy poza zakładem.
Art. 40. § 1. Kara aresztu trwa najmniej tydzień, najwyżej 5 lat.
4§ 2. Aresztant ma obowiązek zająć się pracą według własnego wyboru; jeżeli praca wybrana narusza
wewnętrzny porządek zakładu lub aresztant żadną pracą zająć się nie chce, zarząd zakładu wyznacza mu
pracę odpowiednią.
Art. 41. § 1. Karę więzienia wymierza się w miesiącach i latach, karę aresztu - w tygodniach, miesiącach
i latach.
§ 2. Miesiące i lata liczą się według czasu kalendarzowego, tydzień przyjmuje się za 7 dni, dzień za 24
godziny.
Art. 42. § 1. Grzywnę wymierzyć można w wysokości od 5 złotych do 200.000 złotych.
§ 2. Jeżeli przestępstwo popełniono z chęci zysku, sąd obok kary pozbawienia wolności, przepisanej w
ustawie, wymierza grzywnę, chyba że skazanie na grzywnę nie byłoby celowe.
§ 3. Grzywny wpływają do Skarbu Państwa na potrzeby zakładów karnych, poprawczych i
zabezpieczających.
Art. 43. § 1. W razie nieściągalności grzywny lub w razie gdyby jej ściągnięcie narażało skazanego na
ruinę majątkową, sąd nakazuje wykonywanie pracy na rachunek grzywny; sąd zezwala na wykonywanie
pracy na wolności albo nakazuje wykonywanie jej w domu pracy przymusowej.
§ 2. Gdyby wykonywanie pracy przez skazanego było niemożliwe lub gdyby skazany uporczywie się
wzdragał wykonywać pracę, sąd zamienia grzywnę na areszt, przyjmując dzień aresztu za równoważnik
grzywny od 5 do 50 złotych.
§ 3. Jeżeli grzywnę wymierzono obok kary więzienia, to w przypadku § 2 sąd zamienia grzywnę na
więzienie, przyjmując dzień więzienia za równoważnik grzywny od 10 do 100 złotych.
§ 4. Najniższy wymiar kary zastępczej wynosi jeden dzień aresztu lub więzienia. Najwyższy wymiar kary
zastępczej wynosi 3 lata aresztu lub 2 lata więzienia. Kara zastępcza nie może przekraczać najwyższego
wymiaru kary pozbawienia wolności, przewidzianego dla danego przestępstwa.
§ 5. Jeżeli skazany jest niezdolny do pracy, sąd może zaniechać wykonania kary zastępczej.
§ 6. Od pracy na rachunek grzywny lub od zastępczej kary pozbawienia wolności skazany może się
uwolnić w każdym czasie przez złożenie kwoty pieniężnej, przypadającej jeszcze do uiszczenia.
§ 7. W razie częściowego uiszczenia grzywny, wyznaczona praca lub kara zastępcza ulega
stosunkowemu zmniejszeniu.
Rozdział VII.
Kary dodatkowe.
Art. 44. Karami dodatkowemi są:
a) utrata praw publicznych;
b) utrata obywatelskich praw honorowych;
c) utrata prawa wykonywania zawodu;
d) utrata praw rodzicielskich lub opiekuńczych;
e) przepadek przedmiotów majątkowych i narzędzi;
f) ogłoszenie wyroku w pismach.
Art. 45. Utrata praw publicznych obejmuje utratę biernego i czynnego prawa wyboru do wszelkich ciał
ustawodawczych, samorządowych oraz do innych instytucyj prawa publicznego, udziału w wymiarze
sprawiedliwości, utratę urzędów i stanowisk publicznych i zdolności do ich uzyskania.
Art. 46. Utrata obywatelskich praw honorowych obejmuje utratę tytułów zaszczytnych, orderów i
odznaczeń, tudzież zdolności do ich uzyskania.
Art. 47. § 1. Sąd orzeka utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych w razie skazania:
a) na karę śmierci lub dożywotniego więzienia;
b) na karę więzienia za zbrodnie stanu lub zbrodnie przeciw interesom zewnętrznym Państwa i
stosunkom międzynarodowym;
c) na karę więzienia za inne zbrodnie, popełnione z chęci zysku.
§ 2. Sąd może orzec utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych w razie skazania na
więzienie za każde inne przestępstwo, popełnione z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
Art. 48. § 1. Sąd orzeka utratę prawa wykonywania zawodu w przypadkach skazania, wymienionych w
art. 47 § 1, w razie stwierdzenia:
a) nadużycia zawodu przy popełnieniu przestępstwa, albo
5b) ujawnionej przy popełnieniu przestępstwa, a groźnej dla społeczeństwa niezdolności sprawcy do
wykonywania zawodu.
§ 2. Sąd może orzec utratę prawa wykonywania zawodu w innych przypadkach, niż wymienione w art.
47 § 1, jeżeli zachodzi nadużycie zawodu lub niezdolność do wykonywania zawodu, określone w § 1 lit. a) lub
b) niniejszego artykułu.
Art. 49. W razie skazania za przestępstwo, popełnione przeciwko nieletniemu poniżej lat 17 lub we
współdziałaniu z takim nieletnim, sąd może orzec utratę praw rodzicielskich lub opiekuńczych.
Art. 50. § 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z
przestępstwa, jak również narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia.
§ 2. Jeżeli przedmioty nie są własnością sprawcy, przepadek następuje tylko w przypadkach,
wskazanych w ustawie.
§ 3. Jeżeli ustawy lub umowy międzynarodowe nie zawierają odmiennych przepisów, odebrane
przedmioty majątkowe przelewa się do Skarbu Państwa na potrzeby zakładów karnych, poprawczych i
zabezpieczających.
Art. 51. § 1. Sąd może zarządzić ogłoszenie wyroku w pismach na koszt skazanego, jeżeli przestępstwo
popełnione zostało drukiem.
§ 2. Sposób ogłoszenia oraz pisma, w których ogłoszenie ma nastąpić, wskazuje sąd w orzeczeniu.
Art. 52. § 1. Utrata praw następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku.
§ 2. Przy karze śmierci i więzienia dożywotniego sąd orzeka utratę praw na zawsze.
§ 3. W innych przypadkach sąd orzeka utratę praw na czas od 2 do 10 lat. Do okresu tego nie wlicza się
czasu, który upłynął od uprawomocnienia się wyroku do odbycia kary zasadniczej, jej darowania lub
przedawnienia, a w przypadkach art. 83 i 84 - do uwolnienia z zakładu zabezpieczającego. Po upływie tego
okresu skazany odzyskuje prawa wyborcze, prawa udziału w wymiarze sprawiedliwości, prawa rodzicielskie
lub opiekuńcze, prawa wykonywania zawodu oraz zdolność do uzyskania innych utraconych praw.
Art. 53. § 1. Sąd może przywrócić skazanemu prawa wyborcze, prawa udziału w wymiarze
sprawiedliwości, prawa rodzicielskie lub opiekuńcze, prawa wykonywania zawodu oraz zdolność do
uzyskania innych utraconych praw po upływie pewnego okresu, w czasie którego oskarżony prowadził życie
nienaganne.
§ 2. Okres ten, rozpoczynający się od chwili odbycia, darowania lub przedawnienia kary zasadniczej,
albo uwolnienia z zakładu zabezpieczającego, wynosi co najmniej połowę czasu, przez który trwać miała
utrata praw, jednak nie mniej, niż 2 lata.
Rozdział VIII.
Wymiar kary.
Art. 54. Sąd wymierza karę według swego uznania, zwracając uwagę przede wszystkiem na pobudki
oraz sposób działania sprawcy i jego stosunek do pokrzywdzonego, na stopień rozwoju umysłowego i
charakter sprawcy, na jego dotychczasowe życie tudzież na jego zachowanie się po spełnieniu przestępstwa.
orzeczenia sądów
Art. 55. Szczególne okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do tej osoby, której
dotyczą.
Art. 56. Przy wymiarze grzywny sąd uwzględnia stosunki majątkowe sprawcy.
Art. 57. § 1. Jeżeli ustawa daje sądowi możność wyboru między karą więzienia a karą aresztu, nie
można wymierzyć kary aresztu, jeżeli przestępstwo wynikło z niskich pobudek.
§ 2. Jeżeli ustawa daje sądowi możność wyboru między karą pozbawienia wolności a grzywną, sąd
wymierza karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy skazanie na grzywnę nie byłoby celowe.
Art. 58. W razie skazania na karę pozbawienia wolności, sąd może zaliczyć na poczet kary całkowicie
lub częściowo okres tymczasowego aresztowania.
Art. 59. § 1. W przypadkach, wskazanych w ustawie, sąd może stosować nadzwyczajne łagodzenie
kary:
6a) przez wymierzenie więzienia powyżej lat 5 zamiast kary śmierci lub więzienia dożywotniego;
b) przez wymierzenie więzienia do lat 5 lub aresztu zamiast kary więzienia powyżej lat 5;
c) przez wymierzenie aresztu zamiast kary więzienia do lat 5;
d) przez wymierzenie grzywny zamiast kary aresztu.
§ 2. Kary aresztu nie można stosować zamiast więzienia, jeżeli przestępstwo wynikło z niskich pobudek.
Art. 60. § 1. Jeżeli sprawca w ciągu 5 lat po odbyciu kary w kraju lub zagranicą, w całości lub
przynajmniej w trzeciej części, albo w ciągu 5 lat po uwolnieniu z zakładu zabezpieczającego, popełni nowe
przestępstwo z tych samych pobudek lub należące do tego samego rodzaju, co poprzednie, sąd może
wymierzyć karę wyższą o połowę od najwyższego ustawowego wymiaru kary, nie przekraczając jednak
ustawowej granicy danego rodzaju kary. Jeżeli ustawa daje sądowi możność wyboru między karą więzienia a
karą aresztu, nie można wymierzyć kary aresztu.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się do przestępcy zawodowego lub z nawyknienia, choćby nie zachodził
przypadek powrotu do przestępstwa.
Rozdział IX.
Warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Art. 61. § 1. Sąd może orzec, że wykonanie kary pozbawienia wolności, zasadniczej lub zastępczej, nie
przenoszącej 2 lat, zawiesza się na czas od 2 do 5 lat.
§ 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary stosuje się do osoby, co do której - ze względu na jej
charakter, okoliczności towarzyszące popełnieniu przestępstwa, zachowanie się po jego popełnieniu -
przypuszczać należy, że pomimo niewykonania kary nie popełni nowego przestępstwa.
§ 3. Warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do osób, wymienionych w art. 60.
Art. 62. § 1. W przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary, sąd może oddać skazanego pod
dozór ochronny na czas zawieszenia; wykonanie dozoru sąd powierza osobom lub instytucjom, zasługującym
na zaufanie.
§ 2. Jeżeli stosunki gospodarcze skazanego na to pozwalają, sąd może zobowiązać skazanego, by
wynagrodził szkody, zrządzone przestępstwem, w czasie i w rozmiarach ustalonych w wyroku.
Art. 63. § 1. Jeżeli w okresie zawieszenia kary skazany popełni nowe przestępstwo z tych samych
pobudek lub tego samego rodzaju, co poprzednie, sąd zarządzi wykonanie zawieszonej kary.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary, jeżeli w okresie zawieszenia kary skazany popełni
inne przestępstwo, niż określone w § 1, uchyla się z pod dozoru, źle się prowadzi lub nie wykona obowiązku
wynagrodzenia szkody.
Art. 64. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu zawieszenia, sąd nie zarządzi wykonania kary,
skazanie uważa się za niebyłe, a skazany odzyskuje prawa wyborcze, prawa udziału w wymiarze
sprawiedliwości, prawa rodzicielskie lub opiekuńcze, prawa wykonywania zawodu oraz zdolność do
uzyskania innych praw utraconych.
Rozdział X.
Warunkowe zwolnienie.
Art. 65. § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić z odbycia części kary,
jeżeli jego zachowanie się w czasie odbywania kary i osobiste warunki pozwalają przypuszczać, że nie
popełni nowego przestępstwa.
§ 2. Skazany powinien odbyć nie mniej, niż dwie trzecie orzeczonej wyrokiem kary, w każdym razie nie
mniej niż 8 miesięcy, skazany na więzienie dożywotnie - nie mniej niż 15 lat.
§ 3. Do kary orzeczonej i do kary odbytej nie wlicza się okresu tymczasowego aresztowania, ani
darowanej części kary.
§ 4. Skazany, do którego mają być po odbyciu kary zastosowane środki zabezpieczające, nie może być
warunkowo zwolniony.
Art. 66. § 1. W przypadku warunkowego zwolnienia można oddać skazanego pod dozór ochronny na
okres próby; wykonanie dozoru powierza się osobom lub instytucjom, zasługującym na zaufanie.
§ 2. Okres próby obejmuje czas pozostały do odbycia kary, w każdym razie nie mniej niż rok. W razie
skazania na więzienie dożywotnie okres próby wynosi 5 lat.
7Art. 67. § 1. Jeżeli w okresie próby skazany popełni nowe przestępstwo z tych samych pobudek lub tego
samego rodzaju, co poprzednie, warunkowe zwolnienie będzie odwołane.
§ 2. Zwolnienie warunkowe może być odwołane, jeżeli skazany popełni w okresie próby inne
przestępstwo, niż wymienione w § 1, albo uchyla się z pod dozoru lub źle się prowadzi.
§ 3. W razie odwołania warunkowego zwolnienia, na poczet kary nie zalicza się okresu, spędzonego na
wolności.
Art. 68. Jeżeli odwołanie nie nastąpiło w przeciągu 3 miesięcy po upływie okresu próby, karę uważa się
za odbytą.
Rozdział XI.
Postępowanie z nieletnimi.
Art. 69. § 1. Nie ulega karze:
a) nieletni, który przed ukończeniem 13 lat popełnił czyn zabroniony pod groźbą kary;
b) nieletni, który po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, popełnił czyn taki bez rozeznania, t.j.
nie osiągnąwszy rozwoju umysłowego i moralnego w takim stopniu, by mógł rozpoznać znaczenie
czynu i kierować swem postępowaniem.
§ 2. Do tych nieletnich sąd stosuje tylko środki wychowawcze, a mianowicie: upomnienie, oddanie pod
dozór odpowiedzialny rodzicom, dotychczasowym opiekunom lub specjalnemu kuratorowi, albo umieszczenie
w zakładzie wychowawczym.
Art. 70. Nieletniego, który po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, popełnił z rozeznaniem
czyn zabroniony pod groźbą kary, sąd skazuje na umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Art. 71. Sąd mocen jest zastosować środki wychowawcze wobec nieletniego, który popełnił z
rozeznaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, jeżeli ze względu na okoliczności czynu, charakter nieletniego
albo warunki jego życia i otoczenia, umieszczenie go w zakładzie poprawczym nie jest celowe.
Art. 72. Nieletni pozostaje w zakładzie poprawczym do ukończenia 21 roku życia.
Art. 73. § 1. Nieletniemu, który popełnił z rozeznaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, a nie
zagrożony karą śmierci lub dożywotniego więzienia, sąd mocen jest, jeżeli to uzna za celowe, zawiesić
umieszczenie w zakładzie poprawczym tytułem próby na czas od roku do 3 lat.
§ 2. W okresie próby sąd stosuje do nieletniego środki wychowawcze.
§ 3. Jeżeli w okresie próby nieletni źle się prowadzi, sąd na wniosek zarządu zakładu wychowawczego,
kuratora, ojca, matki lub opiekuna nieletniego, albo z własnej inicjatywy, może odwołać zawieszenie i
umieścić nieletniego w zakładzie poprawczym.
§ 4. Jeżeli w okresie próby odwołanie zawieszenia nie nastąpiło, skazanie uważa się za niebyłe.
Art. 74. § 1. Zarząd zakładu poprawczego mocen jest, tytułem próby, umieścić nieletniego na czas
określony poza zakładem.
§ 2. Nieletniego, tak umieszczonego, uważa się za pozostającego w zakładzie, który roztacza nad nim
ścisły dozór.
§ 3. Zarząd zakładu mocen jest w każdej chwili takie umieszczenie odwołać.
Art. 75. § 1. Na wniosek zarządu zakładu poprawczego lub z własnej inicjatywy sąd mocen jest
warunkowo zwolnić na czas określony wychowańca, który przebył w zakładzie nie mniej, niż 6 miesięcy.
§ 2. Warunkowo zwolnionego sąd oddaje pod dozór wyznaczonego w tym celu kuratora.
§ 3. Jeżeli warunkowo zwolniony źle się prowadzi, sąd mocen jest na wniosek zarządu zakładu
poprawczego, kuratora, ojca, matki lub opiekuna nieletniego, albo z własnej inicjatywy, odwołać zwolnienie.
§ 4. Jeżeli w okresie warunkowego zwolnienia odwołanie nie nastąpiło lub jeżeli warunkowo zwolniony
ukończył 21 rok życia - skazanie uważa się za niebyłe.
Art. 76. § 1. Jeżeli przeciw nieletniemu, który po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, popełnił
z rozeznaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, wszczęto postępowanie karne po ukończonym 17 roku
życia, a umieszczenie go w zakładzie poprawczym nie byłoby już celowe, należy mu wymierzyć karę w
ustawie przewidzianą, stosując nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 2. W razie skazania takiego nieletniego kar dodatkowych nie orzeka się, z wyjątkiem kary,
przewidzianej w art. 44 lit. e).
8Art. 77. Jeżeli skazany na umieszczenie w zakładzie poprawczym ukończył lat 20 przed rozpoczęciem
wykonania wyroku, nie umieszcza się go w zakładzie poprawczym, lecz sąd, który wydał wyrok, wymierza mu
karę według art. 76.
Art. 78. Jeżeli wychowaniec zakładu poprawczego, nie mający lat 17, popełnił czyn zabroniony pod
groźbą kary, zarząd zakładu załatwia sprawę w drodze dyscyplinarnej.
Rozdział XII.
Środki zabezpieczające.
Art. 79. Jeżeli sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary uznano za nieodpowiedzialnego, a jego
pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, sąd zarządza jego
umieszczenie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie chorych albo w innym zakładzie leczniczym.
Art. 80. § 1. Jeżeli przestępcę uznano za mającego zmniejszoną zdolność rozpoznawania lub
kierowania postępowaniem (art. 18 § 1), a jego pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem
porządkowi prawnemu, sąd może zarządzić jego umieszczenie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie
chorych albo w innym zakładzie leczniczym.
§ 2. Jeżeli takiego przestępcę sąd skazał na karę pozbawienia wolności, to o tem, czy orzeczoną karę
wykonać, sąd rozstrzyga po zwolnieniu przestępcy z zakładu leczniczego.
Art. 81. Czasu pobytu w zakładach, wymienionych w art. 79 i 80, nie oznacza się zgóry. Sąd nie może
zarządzić zwolnienia z zakładu wcześniej, niż po upływie jednego roku.
Art. 82. § 1. Jeżeli czyn pozostaje w związku z nadużywaniem napojów wyskokowych lub innych
środków odurzających, sąd może zarządzić, by sprawcę, po ewentualnem odbyciu wymierzonej kary,
umieszczono w odpowiednim zakładzie leczniczym na przeciąg 2 lat.
§ 2. O wcześniejszem zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd.
Art. 83. § 1. Jeżeli czyn pozostaje w związku ze wstrętem do pracy, sąd może zarządzić, by po odbyciu
kary umieszczono przestępcę w domu pracy przymusowej na przeciąg lat 5.
§ 2. Po upływie jednego roku sąd może zarządzić zwolnienie.
Art. 84. § 1. Sąd zarządza umieszczenie w zakładzie dla niepoprawnych, po odbyciu kary, przestępcy, u
którego stwierdzono trzykrotny powrót do przestępstwa (art. 60 § 1), tudzież przestępcy zawodowego lub z
nawyknienia, jeżeli pozostawanie ich na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu.
§ 2. Zamknięcie w zakładzie trwa w miarę potrzeby, w każdym razie najmniej 5 lat; po upływie każdego
pięcioletniego okresu sąd rozstrzyga, czy pozostawienie przestępcy w zakładzie na dalszy okres pięcioletni
jest konieczne.
Art. 85. Jeżeli sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary uznano za nieodpowiedzialnego lub nie
ulegającego karze, albo jeżeli postępowanie umorzono, sąd może zastosować art. 48-50 tytułem środka
zabezpieczającego.
Rozdział XIII.
Przedawnienie.
Art. 86. Nie można wszcząć postępowania karnego z powodu przestępstwa, popełnionego przed laty:
a) dwudziestu, jeżeli czyn stanowi zbrodnię, za którą grozi kara śmierci lub dożywotniego więzienia;
b) dziesięciu, jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię;
c) pięciu, jeżeli czyn stanowi występek.
Art. 87. Nie można wydać wyroku skazującego, choćby w tym czasie (art. 86) przedsięwzięto
jakąkolwiek czynność sędziowską w celu ścigania danego sprawcy z powodu danego przestępstwa, jeżeli od
popełnienia przestępstwa upłynęło lat:
a) dwadzieścia pięć, jeżeli czyn stanowi zbrodnię, za którą grozi kara śmierci lub dożywotniego
więzienia;
b) piętnaście, jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię;
c) dziesięć, jeżeli czyn stanowi występek.
9Art. 88. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze
prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to braku wniosku lub skargi prywatnej.
Art. 89. § 1. Nie można wykonać kary ani zastosować środków zabezpieczających, jeżeli od
uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
a) trzydzieści, w razie skazania na karę śmierci lub dożywotniego więzienia;
b) dwadzieścia, w razie skazania na karę więzienia;
c) piętnaście, w razie skazania na karę aresztu lub grzywny.
§ 2. Przedawnienie kary nie biegnie w okresie odroczenia, przerwy lub warunkowego zawieszenia kary,
albo stosowania środka zabezpieczającego.
Rozdział XIV.
Zatarcie skazania.
Art. 90. § 1. Po upływie 10 lat od odbycia, darowania lub przedawnienia kary, albo od zwolnienia z
zakładu zabezpieczającego, sąd może zarządzić, na wniosek skazanego, zatarcie skazania.
§ 2. W stosunku do osób, skazanych na utratę praw publicznych lub obywatelskich praw honorowych,
okres dziesięcioletni zaczyna biec od dnia odzyskania przez skazanego zdolności do nabycia utraconych
praw.
§ 3. Jeżeli skazany przed uzyskaniem prawa do wniosku o zatarcie skazania popełnił nowe
przestępstwo, za które wymierzono mu karę więzienia, natenczas dopuszczalne jest tylko jednoczesne
zatarcie wszystkich skazań.
§ 4. W razie zarządzenia zatarcia, skazanie uważa się za niebyłe. Zatarcie skazania pociąga za sobą
zwłaszcza usunięcie wpisu o skazaniu z wszelkich rejestrów karnych.
Rozdział XV.
Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych.
Art. 91. § 1. Najbliższy jest to krewny w linji wstępnej lub zstępnej, rodzeństwo, małżonek, tudzież
rodzice, rodzeństwo i dzieci małżonka.
§ 2. Bliski jest to osoba, która z tytułu pokrewieństwa, powinowactwa, przyjaźni lub obowiązku
wdzięczności ma prawo liczyć na szczególne względy danej jednostki.
§ 3. Dokument jest to każdy przedmiot, stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności
mogącej mieć znaczenie prawne.
§ 4. Groźba bezprawna jest to zarówno groźba spełnienia przestępstwa (groźba karalna), jako też
groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego
lub jego bliskich.
§ 5. Przez urzędnika należy rozumieć również osobę wojskową.
Rozdział XVI.
Stosunek do ustaw szczególnych.
Art. 92. Przepisy części ogólnej niniejszego kodeksu stosuje się do zbrodni i występków oraz kar i
środków zabezpieczających, przewidzianych w innych ustawach, o ile ustawy te nie zawierają przepisów
odmiennych.
CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA.
Rozdział XVII.
Zbrodnie stanu.
Art. 93. § 1. Kto usiłuje pozbawić Państwo Polskie niepodległego bytu lub oderwać część jego obszaru,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci.
§ 2. Kto usiłuje zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio.
Art. 94. § 1. Kto targnie się na życie lub zdrowie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
10podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci.
§ 2. Kto usiłuje usunąć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub zagarnąć jego władzę, albo wywrzeć
wpływ na jego czynności przemocą lub groźbą bezprawną,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio.
Art. 95. Kto usiłuje przemocą usunąć Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, Rząd, Ministra lub Sądy,
albo zagarnąć ich władzę,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10.
Art. 96. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa, określonego w art. 93, 94 lub 95,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 97. § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 93, 94 lub 95, wchodzi w
porozumienie z innemi osobami,
podlega karze więzienia.
§ 2. Nie podlega karze, kto wziąwszy udział w porozumieniu, doniesie o niem władzy, powołanej do
ścigania przestępstw, zanim władza dowiedziała się o porozumieniu i zanim wynikły jakiekolwiek ujemne
skutki dla Państwa. Z bezkarności nie korzysta, kto doprowadził do powstania takiego porozumienia.
Art. 98. Kto w celu popełnienia zbrodni, określonej w art. 93, 94 lub 95:
a) porozumiewa się z osobą działającą w interesie obcego państwa lub organizacji międzynarodowej,
albo
b) gromadzi środki walki orężnej,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5.
Rozdział XVIII.
Przestępstwa przeciw interesom zewnętrznym Państwa i stosunkom międzynarodowym.
Art. 99. Kto wchodzi w porozumienie z osobą działającą w interesie obcego państwa lub organizacji
międzynarodowej w celu wywołania wojennych lub innych wrogich działań przeciw Państwu Polskiemu,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10.
Art. 100. § 1. Kto w czasie wojny działa na korzyść nieprzyjaciela albo na szkodę siły zbrojnej polskiej
lub sprzymierzonej,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 101. § 1. Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje obowiązki w wojsku nieprzyjacielskiem lub
takich obowiązków nie porzuca, choćby przez wstąpienie do obcego wojska uzyskał obce obywatelstwo,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca bierze udział w działaniach wojennych przeciw Państwu Polskiemu,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci.
Art. 102. Kto w czasie wojny, nie należąc do wojska nieprzyjacielskiego, przedsiębierze działania
zbrojne przeciw Państwu Polskiemu,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio albo karze śmierci.
Art. 103. Kto ułatwia ucieczkę jeńcowi wojennemu,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 104. § 1. Kto w celu osłabienia ducha obronnego społeczeństwa rozpowszechnia w czasie wojny lub
w okresie grożącej wojny wiadomości mogące ducha tego osłabić,
podlega karze więzienia.
§ 2. Jeżeli sprawca, nie mając na celu osłabienia ducha obronnego, rozpowszechnia jednak wiadomości
nieprawdziwe,
podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny.
Art. 105. § 1. Kto dostarcza dla wojska broni lub innego sprzętu wojennego, niezdatnych do użytku,
podlega karze więzienia do lat 10.
11§ 2. Kto w czasie wojny lub w okresie grożącej wojny nie wykonywa umówionej dostawy dla wojska lub
wykonywa ją niezgodnie z umową,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10.
§ 3. Tym samym karom podlegają dostawca, pośrednik, pełnomocnik lub funkcjonarjusz dostawcy albo
pośrednika, którzy spowodowali dostarczenie przedmiotów niezdatnych do użytku lub niedotrzymanie umowy.
§ 4. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze aresztu.
Art. 106. Kto, będąc upoważniony do działania w imieniu Państwa Polskiego w stosunku z rządem
obcego państwa, działa na szkodę Państwa Polskiego,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio.
Art. 107. Kto na szkodę Państwa Polskiego uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia dokumenty
mogące mieć znaczenie dla stosunku prawnego z obcem państwem,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 108. Kto w celu narażenia Państwa Polskiego na niebezpieczeństwo wojny lub zerwania stosunków
dyplomatycznych przedsiębierze działanie wrogie przeciw państwu obcemu,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 109. Kto, będąc obywatelem polskim, rozpowszechnia publicznie zagranicą wiadomości
nieprawdziwe w celu szkodzenia interesom Państwa Polskiego,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 110. Kto wykracza przeciw wydanym przez Państwo Polskie przepisom, mającym na celu
zabezpieczenie neutralności w czasie wojny,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 111. § 1. Kto na obszarze Państwa Polskiego dopuszcza się czynnej napaści na osobę naczelnika
albo uwierzytelnionego w Państwie Polskiem dyplomatycznego przedstawiciela obcego państwa,
podlega karze więzienia do lat 10.
§ 2. Kto taką osobę znieważa,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 112. § 1. Kto na obszarze Państwa Polskiego znieważa, uszkadza lub usuwa godło, chorągiew lub
banderę państwa obcego, wystawione publicznie przez jego przedstawicielstwo,
podlega karze aresztu do roku.
§ 2. Ściganie następuje w razie istnienia wzajemności.
Art. 113. § 1. Kto publicznie nawołuje do wojny zaczepnej,
podlega karze więzienia do lat 5.
§ 2. Ściganie następuje tylko wtedy, gdy czyn, w § 1 określony, uznany jest za karalny przez ustawy
państwa, przeciw któremu nawoływanie jest skierowane.
Rozdział XIX.
Przestępstwa przeciwko zrzeszeniom prawa publicznego.
Art. 114. Kto przemocą lub groźbą karalną bądź wywiera wpływ na czynności Sejmu, Senatu,
Zgromadzenia Narodowego lub Sejmu autonomicznego, bądź tym czynnościom przeszkadza,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 115. Kto przemocą lub groźbą karalną bądź wywiera wpływ na czynności innego, niż określone w
art. 114, zrzeszenia prawa publicznego, bądź tym czynnościom przeszkadza,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 116. Kto przemocą lub groźbą bezprawną bądź wywiera wpływ na wykonywanie mandatu posła,
senatora lub członka Sejmu autonomicznego, bądź temu wykonywaniu przeszkadza,
podlega karze więzienia do lat 5.
12Art. 117. Kto przemocą lub groźbą bezprawną bądź wywiera wpływ na wykonywanie mandatu członka
zrzeszenia prawa publicznego, innego, niż określone w art. 116, bądź temu wykonywaniu przeszkadza,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Rozdział XX.
Przestępstwa przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych.
Art. 118. Kto wbrew prawu wpływa na wynik głosowania w sprawach publicznych, odbywającego się na
podstawie Konstytucji lub innej ustawy, a w szczególności:
a) sporządza listę głosujących z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych;
b) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy głosujących;
c) uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokóły lub inne dokumenty głosowania;
d) składa głos, nie będąc do tego uprawniony;
e) dopuszcza się nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 119. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:
a) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie, albo
b) swobodnemu wykonywaniu prawa głosowania, albo
c) głosowaniu lub obliczaniu głosów,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 120. Kto używa przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu celem wywarcia wpływu na sposób
głosowania osoby uprawnionej lub celem powstrzymania jej od głosowania,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 121. Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej uprawnionemu do
głosowania lub innej osobie celem wywarcia wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej lub celem
powstrzymania jej od głosowania,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 122. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub
innej osoby za głosowanie w sposób umówiony lub powstrzymanie się od głosowania, albo takiej korzyści
żąda,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 123. Kto przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby za wywarcie wpływu
na sposób głosowania uprawnionego lub za powstrzymanie go od głosowania, albo takiej korzyści żąda,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 124. Kto wbrew przepisom o tajności głosowania zapoznaje się z treścią cudzego głosu,
podlega karze aresztu do roku lub grzywny.
Rozdział XXI.
Przestępstwa przeciwko władzom i urzędom.
Art. 125. § 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na osobę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze więzienia do lat 10.
§ 2. Kto uwłacza czci lub powadze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 126. Kto przemocą lub groźbą karalną wywiera wpływ na czynności urzędowe Rządu, Ministra lub
Sądu, albo tym czynnościom przeszkadza,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 127. Kto w miejscu lub w czasie zajęć urzędowych albo publicznie znieważa władzę, urząd, wojsko
lub marynarkę wojenną albo ich jednostki,
podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny.
13Art. 128. Kto podczas zajęć urzędowych organu państwowego lub samorządowego w siedzibie lub poza
siedzibą urzędu zachowuje się w sposób nieprzyzwoity,
podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub grzywny.
Art. 129. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia urzędnika albo osoby, do
pomocy urzędnikowi przybranej, do zaniechania prawnej czynności urzędowej,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 130. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia urzędnika do przedsięwzięcia
czynności urzędowej,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 131. Jeżeli czynu, przewidzianego w art. 129 lub 130, dopuszcza się trzy lub więcej osób
działających w porozumieniu,
każda z nich podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 132. § 1. Kto znieważa urzędnika albo osobę, do pomocy urzędnikowi przybraną, podczas pełnienia
obowiązków służbowych,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
§ 2. Tym samym karom podlega, kto znieważa osobę, należącą do personelu dyplomatycznego
przedstawicielstwa obcego państwa, konsula obcego państwa, albo duchownego uznanego prawnie
wyznania lub związku religijnego - podczas pełnienia przez nich obowiązków służby lub powołania.
Art. 133. § 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na urzędnika lub osobę, do pomocy urzędnikowi
przybraną, podczas lub z powodu pełnienia obowiązków służbowych,
podlega karze więzienia do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynnej napaści na osobę, należącą do personelu
dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa, na konsula obcego państwa, albo na duchownego
uznanego prawnie wyznania lub związku religijnego - podczas lub z powodu pełnienia przez nich obowiązków
służby lub powołania.
Art. 134. Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej urzędnikowi albo innej
osobie, aby skłonić urzędnika do naruszenia obowiązku służbowego,
podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.
Art. 135. Kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej urzędnikowi albo innej osobie za naruszenie
przez urzędnika obowiązku służbowego,
podlega karze więzienia do lat 3 i grzywny.
Art. 136. Kto, przywłaszczając sobie uprawnienia urzędnika, wykonywa czynność urzędową,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 137. Kto używa podstępnych zabiegów celem uzyskania stanowiska urzędnika lub uprawnienia do
wykonywania czynności urzędowej,
podlega karze więzienia do lat 2.
Art. 138. Kto uszkadza lub usuwa z pod rozporządzenia władzy państwowej lub samorządowej
przedmiot, znajdujący się w przechowaniu z jej polecenia,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 139. Kto uszkadza, usuwa lub czyni bezskutecznemi znaki, prawnie umieszczone przez władzę
państwową lub samorządową w celu stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania
rozporządzeniu władzy,
podlega karze aresztu do roku lub grzywny.
Rozdział XXII.
Fałszywe zeznania.
Art. 140. § 1. Kto, składając zeznanie, mające służyć za dowód dla sądu lub innej władzy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę,
14podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, by przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich
uprawnień, bądź uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, bądź odebrał od
niego przysięgę albo zapewnienie, zastępujące przysięgę.
Art. 141. Nie podlega karze, kto, nie będąc uprzedzony o prawie odmowy zeznania, składa fałszywe
zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
Art. 142. W przypadkach, wymienionych w art. 140, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie
kary lub sprawcę od kary uwolnić, jeżeli:
a) fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności, nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, albo
b) sprawca czynu sprostuje fałszywe zeznanie, zanim nastąpi rozstrzygnięcie sprawy przez sąd lub inną
władzę, przed którą zeznawał.
Rozdział XXIII.
Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.
Art. 143. Kto fałszywie oskarża inną osobę przed władzą lub przed urzędem, powołanemi do ścigania, o
czyn karany w drodze sądowej, administracyjnej lub dyscyplinarnej,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 144. Kto przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne zabiegi podstępne skierowuje przeciw
określonej osobie ściganie o czyn karany w drodze sądowej, administracyjnej lub dyscyplinarnej, albo w toku
ścigania czynności takie przedsiębierze,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 145. § 1. Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o czyn karany w drodze sądowej,
administracyjnej lub dyscyplinarnej,
podlega karze aresztu lub grzywny.
§ 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinności z obawy przed odpowiedzialnością karną lub
hańbą, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
Art. 146. Kto fałszywie oskarża sam siebie przed władzą lub przed urzędem, powołanemi do ścigania, o
zbrodnię lub występek,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 147. Kto zawiadamia władzę lub urząd, powołane do ścigania, o popełnieniu zbrodni lub występku,
wiedząc, że takiego przestępstwa nie popełniono,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 148. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa
uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa,
uszkadza, ukrywa, podrabia lub przerabia środki dowodowe, albo odbywa za skazanego karę pozbawienia
wolności,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
§ 2. Nie podlega karze, kto udziela pomocy określonej w § 1 osobie najbliższej, albo z obawy przed
odpowiedzialnością karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 3. Sąd może uwolnić od kary sprawcę, który udzielił pomocy osobie bliskiej.
Art. 149. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na czynności świadka,
biegłego, tłumacza, ławnika lub przysięgłego, albo w związku z temi czynnościami dopuszcza się na nich
czynnej napaści,
podlega karze więzienia do lat 3.
Rozdział XXIV.
Uwolnienie pozbawionego wolności.
Art. 150. § 1. Kto uwalnia się sam, będąc pozbawiony wolności na podstawie polecenia sądowego lub
prawnego nakazu władzy publicznej,
15podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub grzywny.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w porozumieniu z innemi osobami albo używa przemocy lub groźby
bezprawnej, albo uszkadza miejsce uwięzienia,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
§ 3. Kto wchodzi w porozumienie z innymi uwięzionymi w celu uwolnienia się z zamknięcia według
ułożonego planu i w przewidywaniu użycia przemocy, groźby lub uszkodzenia miejsca zamknięcia,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 151. § 1. Kto osobę, pozbawioną wolności na podstawie polecenia sądowego lub prawnego nakazu
władzy publicznej, uwalnia albo ułatwia jej ucieczkę,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,
podlega karze aresztu do roku.
Rozdział XXV.
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.
Art. 152. Kto publicznie lży lub wyszydza Naród albo Państwo Polskie,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 153. Kto znieważa godło, chorągiew, banderę, flagę, sztandar lub inny polski znak państwowy, albo
znak taki wystawiony publicznie uszkadza lub usuwa,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 154. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa lub je pochwala,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
§ 2. Jeżeli czyn, określony w § 1, dotyczy zbrodni stanu, to sprawca
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 155. § 1. Kto w celu rozpowszechnienia sporządza, przechowuje lub przewozi pisma, druki lub
wizerunki, nawołujące do popełnienia przestępstwa lub zawierające pochwałę przestępstwa,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn, określony w § 1, dotyczy zbrodni stanu, sprawca
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 156. Kto publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania ustawom lub prawnym
rozporządzeniom władzy,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 157. Kto w celu rozpowszechnienia sporządza, przechowuje lub przewozi pisma, druki lub
wizerunki, nawołujące do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania ustawom lub prawnym rozporządzeniom
władzy,
podlega karze więzienia do roku lub aresztu do roku.
Art. 158. Kto dopuszcza się czynów, określonych w art. 154 lub 156, choćby niepublicznie, lecz w
stosunku do nieletnich poniżej lat 17 lub wojskowych,
podlega karom przewidzianym w tych przepisach.
Art. 159. § 1. Kto przed rozprawą główną rozpowszechnia publicznie wiadomości z dochodzenia lub
śledztwa, bez zezwolenia władzy prowadzącej dochodzenie lub śledztwo,
podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub grzywny.
§ 2. Kto rozpowszechnia wiadomości z tajnej rozprawy sądowej,
podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub grzywny.
Art. 160. Kto nabywa lub w jakimkolwiek celu przyjmuje rzecz uzyskaną zapomocą przestępstwa, albo
pomaga do jej zbycia lub ukrycia,
podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny.
Art. 161. Kto nabywa lub w jakimkolwiek celu przyjmuje rzecz, o której na podstawie towarzyszących
okoliczności powinien przypuszczać, że została uzyskana za pomocą przestępstwa, albo pomaga do jej
16zbycia lub ukrycia,
podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny.
Art. 162. Kto nie opuści zbiegowiska publicznego, pomimo trzykrotnego, opartego na prawie wezwania
właściwej władzy,
podlega karze aresztu do roku.
Art. 163. Kto bierze udział w zbiegowisku publicznem, które wspólnemi siłami dopuszcza się
przestępstwa, określonego w art. 129 lub 130, albo zamachu gwałtownego na osobę lub mienie,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 164. § 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu lub w zebraniu, mającem na celu przestępstwo,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
§ 2. Kto takie zgromadzenie lub zebranie urządza lub niem kieruje,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 165. § 1. Kto bierze udział w związku, którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec
władzy państwowej,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
§ 2. Kto taki związek zakłada lub nim kieruje,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 166. § 1. Kto bierze udział w związku mającym na celu przestępstwo,
podlega karze więzienia do lat 5.
§ 2. Kto taki związek zakłada lub nim kieruje,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 167. § 1. Kto bierze udział w bezprawnie utworzonym związku zbrojnym,
podlega karze więzienia do lat 10.
§ 2. Kto taki związek zakłada, kieruje nim lub dostarcza mu broni,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5.
Art. 168. Kto znieważa zwłoki ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, albo złośliwie przeszkadza
pogrzebowi lub obrzędowi żałobnemu,
podlega karze aresztu do lat 2.
Art. 169. Kto zabiera z posiadania osoby uprawnionej zwłoki ludzkie lub ich części,
podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub grzywny.
Art. 170. Kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny,
podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny.
Art. 171. Kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości lub używa innych środków podstępnych
celem oddziaływania na obieg lub cenę przedmiotu obrotu giełdowego lub przedmiotu pierwszej potrzeby,
podlega karze więzienia do lat 3.
Rozdział XXVI.
Przestępstwa przeciw uczuciom religijnym.
Art. 172. Kto publicznie Bogu bluźni,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 173. Kto publicznie lży lub wyszydza uznane prawnie wyznanie lub związek religijny, jego dogmaty,
wierzenia lub obrzędy, albo znieważa przedmiot jego czci religijnej lub miejsce przeznaczone do
wykonywania jego obrzędów religijnych,
podlega karze więzienia do lat 3.
Art. 174. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu zbiorowemu wykonywaniu aktu religijnego uznanego
prawnie wyznania lub związku religijnego,
podlega karze aresztu do lat 2.
Rozdział XXVII.
Fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych i narzędzi mierniczych.
Art. 175. § 1. Kto podrabia lub przerabia polski lub obcy pieniądz kruszcowy lub papierowy albo usuwa
oznakę jego umorzenia,
podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 2.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się do dokumentów na okaziciela, zawierających obowiązek wypłaty kapitału,
odsetek lub udziału w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.
Art. 176. Kto zmniejsza zawartość kruszcu w pieniądzu kruszcowym polskim lub obcym,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 177. Kto określony w art. 175 lub 176 pieniądz lub papier puszcza w obieg albo go w tym celu
przyjmuje, przewozi lub przechowuje,
podlega karze więzienia do lat 10.
Art. 178. Kto puszcza w obieg pieniądz lub papier, określony w art. 175 lub 176, który sam otrzymał jako
prawdziwy lub pełnowartościowy,
podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub grzywny.
Art. 179. Kto w celu spełnienia czynu, określonego w art. 175 lub 176, sporządza, nabywa albo
przechowuje środki techniczne,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 180. § 1. Kto w celu spełnienia czynu, określonego w art. 175, 176 lub 177, wchodzi w porozumienie
z innemi osobami,
podlega karze więzienia do lat 5.
§ 2. Nie podlega karze kto, wziąwszy udział w porozumieniu, doniesie o niem władzy, powołanej do
ścigania przestępstwa, zanim władza dowiedziała się o porozumieniu. Z bezkarności nie korzysta, kto
doprowadził do powstania takiego porozumienia.
Art. 181. Kto w celu użycia lub puszczenia w obieg podrabia lub przerabia urzędowy znak wartościowy,
albo kto taki znak podrobiony lub przerobiony puszcza w obieg, przechowuje, nabywa lub go używa,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 182. Kto w celu użycia lub puszczenia w obieg usuwa oznakę umorzenia z urzędowego znaku
wartościowego, albo kto taki znak po usunięciu oznaki umorzenia puszcza w obieg, przechowuje, nabywa lub
go używa,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 183. Kto w celu użycia w obrocie publicznym podrabia lub przerabia znaki urzędowe, mające
stwierdzić upoważnienie, uiszczenie opłaty skarbowej lub wynik badania, albo kto w obrocie publicznym
używa przedmiotów, opatrzonych takiemi podrobionemi lub przerobionemi znakami,
podlega karze więzienia do lat 3.
Art. 184. Kto w celu podrobienia lub przerobienia znaków urzędowych, określonych w art. 181 lub 183,
sporządza, nabywa lub przechowuje środki techniczne,
podlega karze więzienia do lat 2.
Art. 185. Kto podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzia miernicze albo takie narzędzia
przechowuje lub ich w obrocie publicznym używa,
podlega karze więzienia do lat 3.
Art. 186. § 1. Pieniądze, papiery i znaki wartościowe, podrobione lub przerobione, albo z których
usunięto oznaki umorzenia, oraz podrobione lub przerobione narzędzia miernicze, jak również środki
techniczne, określone w art. 179 lub 184, ulegają przepadkowi, choćby nie były własnością sprawcy.
§ 2. Podrobione lub przerobione znaki urzędowe, określone w art. 183, należy usunąć, choćby to miało
być połączone ze zniszczeniem przedmiotu.
Rozdział XXVIII.
Przestępstwa przeciwko dokumentom.
Art. 187. Kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument albo podrobionego lub
przerobionego dokumentu za autentyczny używa,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 188. Kto w celu podrobienia lub przerobienia dokumentu podrabia, przerabia lub nabywa pieczęć,
stempel lub inne narzędzie,
podlega karze więzienia do lat 3.
Art. 189. Kto uszkadza lub ukrywa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 190. § 1. Kto znaki graniczne uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznemi albo fałszywie
wystawia,
podlega karze więzienia do lat 5.
§ 2. Kto znaki wodne uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznemi albo fałszywie wystawia,
podlega karze więzienia do lat 3.
Art. 191. Kto w celu użycia za autentyczne podrabia lub przerabia świadectwo tożsamości lub
świadectwo dotyczące stosunków osobistych, albo takiego podrobionego lub przerobionego świadectwa
używa lub je zbywa,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
Art. 192. § 1. Osoba publicznego zaufania, jako też lekarz, weterynarz lub położna, poświadczający
nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto takiego świadectwa używa.
Art. 193. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd urzędnika lub
osoby publicznego zaufania, albo kto takiego świadectwa używa,
podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Art. 194. Kto wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na
jego szkodę, albo kto takiego dokumentu używa,
podlega karze więzienia do lat 3.
Rozdział XXIX.
Przestępstwa przeciwko stanowi cywilnemu i dowodom tożsamości.
Art. 195. Kto bezprawnie zmienia stan cywilny swój lub innej osoby,
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 196. Kto korzysta z cudzych dowodów tożsamości lub własnych dowodów tożsamości innemu w
tym celu użycza,
podlega karze aresztu do roku lub grzywny.
Rozdział XXX.
Przestępstwa przeciwko małżeństwu.
Art. 197. Kto zawiera małżeństwo, pomimo że jego poprzednie małżeństwo nie było rozwiązane ani
uznane za nieważne, albo kto zawiera małżeństwo z osobą, której poprzednie małżeństwo nie było
rozwiązane ani uznane za nieważne,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 198. § 1. Kto w związku z zawarciem małżeństwa własnego lub cudzego dopuszcza się czynu
powodującego nieważność tego małżeństwa, jeżeli unieważnienie nastąpiło,
19podlega karze więzienia do lat 3.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek małżonka pokrzywdzonego.
Rozdział XXXI.
Przestępstwa przeciwko opiece i nadzorowi.
Art. 199. Kto wbrew woli osoby, mającej prawo opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje
nieletniego poniżej lat 17, albo osobę, znajdującą się pod opieką lub nadzorem z powodu nienormalności lub
nieprzytomności,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 200. Kto wbrew obowiązkowi opieki lub nadzoru porzuca dziecko poniżej lat 13 albo osobę,
znajdującą się pod opieką lub nadzorem z powodu nienormalności lub nieprzytomności,
podlega karze więzienia do lat 5.
Art. 201. § 1. Kto przez złośliwe uchylanie się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku
łożenia na utrzymanie osoby najbliższej, doprowadza tę osobę do nędzy lub do konieczności korzystania ze
wsparcia,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto czynu określonego w § 1 dopuszcza się względem innej osoby, jeżeli
obowiązek łożenia na jej utrzymanie został stwierdzony prawomocnem lub podlegającem wykonaniu
orzeczeniem sądu.
§ 3. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci, spowodowanej
przestępstwem określonem w § 1 lub 2 - z urzędu.
Art. 202. Kto uchyla się od wykonania ciążącego na nim obowiązku przedsiębrania starań, koniecznych
do utrzymania życia lub zdrowia innej osoby, i przez to sprowadza niebezpieczeństwo jej śmierci,
podlega karze więzienia do lat 3 lub aresztu do lat 3.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez naszapolska dnia Sob 11:53, 06 Mar 2010, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum NASZA RZECZPOSPOLITA Strona Główna -> PRAWO Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin